Komitet wyborczy wyborców Gołdap - dobro wspólne

Program wyborczy

Lepsza przyszłość dla uzdrowiska

 • Budowanie marki „Uzdrowisko Gołdap” poprzez: współpracę różnych podmiotów, działania kulturalne i ekologiczne, skuteczną promocję.
 • Poprawa estetyki miasta, program „zieleń w mieście”, uporządkowanie tras rowerowych i pieszych.

Eksperckie wsparcie dla szkół

 • Wyrównanie standardów edukacyjnych w szkołach.
 • Utworzenie żłobka samorządowego.

Kultura – reaktywacja

 • Poprawa działalności instytucji kulturalnych w gminie.

Bliżej wsi

 • „Mobilny urząd” – wyjazdowe dyżury urzędników w większych wsiach, tak by ludzie załatwili sprawy urzędowe u siebie.
 • Remonty i budowa dróg, budowa wodociągów.
 • Mały rynek w Gołdapi – codzienna możliwość sprzedaży lokalnych produktów.

Mądre zarządzanie, nie rządzenie

 • Zmiana sposobu sprawowania władzy.
 • Budowanie relacji partnerskich i współpracy w Urzędzie Miejskim i instytucjach gminnych.

Szpital musi być

 • Współpraca ze wszystkimi podmiotami (powiat, gminy ościenne, przedsiębiorcy, inne szpitale w regionie) w celu utrzymania i rozwoju szpitala.
 • Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Chcemy żeby byli pewni, że jest na miejscu instytucja, która w razie potrzeby (wypadku, nagłej choroby itp.) udzieli im pomocy.

Po pierwsze – biznes lokalny

 • Realne wspieranie lokalnych przedsiębiorców. Głos mieszkańców nie pójdzie do niszczarki.
 • Prawdziwe konsultacje społeczne, konsultowanie z mieszkańcami zagadnień dotyczących miasta i wsi.
 • Zwiększenie budżetu Rad Osiedlowych.

Infrastruktura Gminy

 • Uporządkowanie własności i odpowiedzialności za drogi i ulice w mieście.
 • Zagospodarowanie terenu nad rzeką tzw. „szpitalówy”, na cele rekreacyjne i sportowe.
 • Uporządkowanie oświetlenia w mieście i na wsiach, w tym m.in.: doświetlenie ulic i przejść dla pieszych.
 • Rozwój sportu ułatwienie lokalnym klubom i stowarzyszeniom sportowym dostępu do gminnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
 • Zdecydowane „NIE” Tir-om w mieście lub blisko ludzi i ich zabudowań.